Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: /
Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja/
Oblast (Frascati):
3 Medicinske nauke, 302 Klinička medicina
/
/
Početak projekta:
01/01/2020
Ukupna vrijednost:
1320753
Finansiranje od MNA:
Da