Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - podsticanje učešća u H2020 i COST
Naziv projekta: / Akronim:
Crnogorska platforma za inovacije u sportu/MPIS
Oblast (Frascati):
5 Društvene nauke, 509 Ostale društvene nauke
Siže:
Glavni cilj projekta je da se razvije crnogorska platforma u oblasti inovacija u sportu, dok su posebni ciljevi da se: 1) napravi trenutna analiza linkova između sportskog sektora, industrije sporta i organizacija znanja kada su inovacije u pitanju i objavi naučna studija koja bi promovisala (ne)prihvatljivo stanje na terenu; 2) kreira adekvatna metodologija u okviru novoformirane Leading Sport Innovation Lab; 3) sprovede istraživanje u skladu sa smjernicama utvrđene metodologije; 4) organizuje niz promotivnih aktivnosti kroz štampane i elektronske medije, kao i niz javnih predavanja i radionica; 5) publikuje Montenegro's Report Card on Innovation in Sport kao finalni izvještaj sa projekta
Rukovodilac:
Početak projekta:
01.05.2020
Naziv programa:
COST akcija CA18236
Ukupna vrijednost:
20000
Vrijednost podrške MNA
17000
Članovi tima: