Informacije o izabranom projektuPovratak na pretragu projekata

Naziv projekta: Derelict Fishing gear management System in the Adriatic Region - DEFISHGEAR
Akronim: DEFISHGEAR
Institucija nosilac projekta: Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Kotor
Trajanje projekta: od 01/10/2013 do 31/03/2016
Veb sajt projekta: http://www.cmcc.it/projects/defishgear-derelict-fishing-gear-management-system-in-the-adriatic-region
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke, 105 Nauke o Zemlji i srodne nauke o životnoj sredini
Oblast strategije: Održivi razvoj i turizam
Oblast istraživanja relevantna za održivi razvoj CG: 12. Životna sredina
Regionalna fokusiranst: Južni region Crne Gore
Apstrakt(na engleskom):
Projekat "DeFishGear" prijavljen je u okviru IPA Strateškog poziva za projekte u saradnji sa kolegama iz Slovenije (koji su lider partneri), Italije, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Grčke. Projekat je prijavljen pod prioritetom 2. Prirodni i Kulturni resursi i prevencija rizika, a nakon revizije od strane evropskih recezenata visoko je rangiran na listi projekata koji su prihvaćeni za finansiranje. Ukupan budžet projekta iznosi 5.353.764,70 eura, od čega Institutu za biologiju mora (UCG) pripada oko 230.000 eura. Otpad u moru (marine litter, marine debris) je svaki proizveden ili prerađen čvrsti materijal odbačen u more ili obalno područje i predstavlja jednu od najvećih prijetnji morskom ekosistemu Sredozemlja sa sredinskim, ekonomskim, bezbjednosnim, zdravstvenim i kulturološkim uticajem. Prvi pokušaj da se procjeni status otpada u moru (količina, vrsta i distribucija) na regionalnom nivou uradio je UNEP/MAP (United Nations Environmental Programme - Mediterranean Action Plan) u saradnji sa NVO organizacijama 2008 godine. Ekonomski uticaj otpada u regionu još uvijek nije procjenjen; dostupni podaci su limitirani u smislu vremena i prostora (inicijalna procjena MSFD - Marine Strategy Framework Directive urađena od strane EU članica jasno ilustruje tu činjenicu). Nedostatak znanja o naučnim podacima o otpadu u Jadranskom moru potvrđen je od strane Evropske Komisije (MSFD) i Sekretarijata Barselonske Konvencije (Konvencija o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja), koji su dali indicije da se započne sa sinhronizovanom regionalnom procjenom koja će poslužiti kao baza za efikasan menadžment program.


Učesnici projekta:

Pomoćno osoblje: emilija.nikcevic.ibm
Stručno i tehničko osoblje: mitar.mandic.ibm
Istraživač: mirko.djurovic
Istraživač: olivera.markovic
Istraživač: ana.pesic
Istraživač: milica.mandic