Informacije o izabranom projektu

Program:
HERIC – Svjetska banka
Naziv projekta: / Akronim:
Development, validation and application of telemedicine system TELEMONTEKG for rapid diagnosis of heart diseases in Montenegro/TELEMONTEKG
Oblast (Frascati):
2 Tehničko-tehnološke nauke, 206 Medicinsko inženjerstvo
Apstrakt:
Osnovni sadržaj projekta jeste razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG (TMEKG) za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori. Cilj je da se tokom trajanja projekta, sistem razvije do prvog prototipa, da se sprovede validacija sistema i otklone nedostatci, kao i da se stavi u pilot upotrebu i patentira. Sledeći korak je uspostavljanje nove privatnog start-up kompanije u Crnoj Gori, koji će posjedovati svu intelektualnu svojinu koji proizlazi iz realizacije projekta. Preduzeće će biti osnovano u fazi registracije medicinskog uređaja, TM EKG, a najkasnije u roku od 18 mjeseci od potpisivanja Sporazuma o implementaciji projekta. Osnovna djelatnost Društva će biti proizvodnja, licenciranje, marketing i komercijalizacija medicinskih sredstava (TM EKG), kao i dalje unapređenje realizovanih tehničkih rješenja. Suština projektnog zadatka je da se za potrebe brze dijagnostike poremećaja u radu srca kreira sistem koji je precizan, dostupan, tržišno konkurentan, jednostavan za korištenje i za kojim postoji velika potražnja na tržištu. Ideja za kreiranje ovakvog sistema je plod znanja i iskustva stečenog u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima sa kardiološkim oboljenjima i potpunim uvidom u njihove potrebe. Namjera je da se na način komforan za pacijenta, a pouzdan i informativan za ljekara, zabilježe promjene u radu srca koje su od značaja za procjenu stanja zdravlja pacijenta. TM EKG će nam pomoći u otkrivanju uzroka paroksizmalnih (intermitentnih) simptoma i znakova koje mogu biti uzrokovane opasnim srčanim aritmijama kod odraslih i djece: osjećaj ubrzanog srčanog rada (palpitacije), naglo nastali poremećaji svijesti: vrtoglavice, nesvjestice i gubitak svijesti (presin kope i sinkope), osjećaj nepravilnog rada srca („preskakanje“), iznenadni osjećaj slabosti (malaksalosti) bol u grudima.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/06/2015
Članovi tima: