Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Dijagnostički potencijal prekanceroznih lezija grlića materice žena u Crnoj Gori/
Oblast (Frascati):
3 Medicinske nauke, 302 Klinička medicina
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/09/2012
Članovi tima: