Informacije o izabranom projektu

Program:
Bilateralni program saradnje
Naziv projekta: /
Disfunkcija mitohondrija u rastu kancera, rezistentnosti na lijekove i hemioterapijom-indukovanoj neuropatiji/