Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: /
Disfunkcija mitohondrija u rastu kancera, rezistentnosti na ljekove i hemioterapijom-indukovanoj neuropatiji/
Rukovodilac:
Početak projekta:
01.01.2017
Tip projekta:
Međunarodni
Članovi tima: