Informacije o izabranom projektuPovratak na pretragu projekata

Naziv projekta: Distribucija metala u zemljištu parkova i dječjih igrališta i procjena utucaja na zdravlje djece na osnovu sadržaja metala u krvi
Akronim:
Institucija nosilac projekta: Institut za javno zdravlje, Podgorica
Trajanje projekta: od 01/06/2012 do 30/11/2015
Veb sajt projekta:
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 3 Medicinske nauke, 303 Nauke o zdravlju
Oblast strategije: Medicina i zdravlje ljudi
Oblast istraživanja relevantna za održivi razvoj CG: 19. Zdravstvo
Regionalna fokusiranst: Nije regionalno fokusiran
Apstrakt(na engleskom):
Ispitivanje zemljišta se odvijalo u dvije faze: terenska istraživanja sa uzimanjem uzoraka i analitička istraživanja u laboratoriji. Uzimanje uzoraka krvi kod djece predškolskog uzrasta koja su najviše izložena uticaju zemljišta kao posljedice različitih aktivnosti. Izabarani su parkovi i dječja igrališta. Ispitivao se kvalitet zemljišta sa aspekta sadržaja teških metala. Većina uzoraka, 93,5% je imala povećan sadržaj olova, 12,9% uzoraka je imalo povećan sadržaj kadmijuma, dok je sadržaj bakra i cinka bio u granicama propisanim nacionalnom regulativom. Nakon analize zemljišta urađena je procjena uticaja zemljišta na zdravlje djece računanjem ne-kancerogenog hazard indeks. Vrijednost za ukupni (ingestioni, dermalni i inhalacioni) hazard indeks (HI), koji je računat za maksimalne, minimalne, i srednje koncentracije ispitivanih metala, za djecu prelazi vrijednost za nivo bezbjednosti (HI=1) za olovo na jednoj lokaciji što je vjerovatno posljedica intenzivnog saobraćaja u neposrednoj blizini ispitivane lokacije. Uticaj teških metala na životnu sredinu tj. zemljište kao i procjena stepena zagađenja urađen je računanjem različitih indeksa izloženosti: Igeo, CF i RI. Sadržaj olova u krvi zdrave djece predškolskog uzrasta učesnika u istraživanju je određivan za potrebe ovog istraživanja. Uzorci krvi su pripremani metodom mikrotalasne digestije i sadržaj olova je određivan primjenom GFAAS tehnike. Dobijeni podaci ukazuju da je sadržaj olova ispod limita kvantifikacije koji za olovo iznosi 1µg/l krvi. Dobijeni podaci pružaju dovoljno dokaza o zagađenosti zemljišta u pojedinim opštinama Crne Gore što je potvrđenjo dokazanim prisustvom toksičnih metala koji mogu prouzrokovati značajne probleme po zdravlje, posebno djece kao najosjetljivije populacije.


Učesnici projekta:

Stručno i tehničko osoblje: slavka.kostic.ijz
Stručno i tehničko osoblje: tanja.gazivoda.ijz
Stručno i tehničko osoblje: djina.peric
Stručno i tehničko osoblje: aleksandar.vujacic
Istraživač: dijana.djurovic
Istraživač: snezana.barjaktarovic
Istraživač: boban.mugosa
Istraživač: refik.zejnilovic