Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: / Akronim:
Efekti tjelesnog vježbanja na inkluziju osoba starije dobi u društvu /EPA-SIOP
Oblast (Frascati):
3 Medicinske nauke, 303 Nauke o zdravlju
Apstrakt:
Glavni cilj projekta je da se utvrde efekti tjelesnog vježbanja na inkluziju osoba starije dobi u društvu, dok su posebni ciljevi da se:1.napravi trenutna analiza kad je uključenost osoba sterije dobi u sistematskim i tjelesnim aktivnostima u pitanju i objavi studija koja bi promovisala (ne)prihvatljivo stanje na terenu,2.organizuje ekprimentalno istraživanje na slučajno izabranom homogenom uzorku u kojoj bi se učesnicima ekperimentalne grupe organizovala sistematska tjelesna aktivnost po programu eksperata sa Fakulteta za sport i fiztičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u trajanju od šest mjeseci, dok bi kontrolna grupa imala uobičajene (ne)aktivnosti,3.utvrde očekivane razlike u stavovima u korist učesnika ekprimentalne grupe koji su učestvovali u organizovanim tjelesnim aktivnostima kada su sljedeći faktori u pitanju:društvena umreženost i podrška, usamljenost i društvena izolacija, kvaliteta društvenih odnosa, društvene mogućnosti i uticaj odnosa života i procesa populacije na društvene aspekte isključenosti,4.organizuje niz promotivnih aktivnosti kroz štampane i elektronske medije, kao i niz predavanja i radionica u javnim ustanovama u kojima participiraju osobe starije dobi, i 5.publikuje priručnika sa smjernicama kako sistematska uključenost u tjelesnim aktivnostima može pozitivno uticati na društvenu uključenost osoba starije dobi.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/01/2018
Članovi tima: