Informacije o izabranom projektuPovratak na pretragu projekata

Naziv projekta: Ektomikorizacija sadnica u rasadničkoj proizvodnji u šumarstvu u Crnoj Gori
Akronim: Ektomikorizacija
Institucija nosilac projekta: Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica
Trajanje projekta: od 01/04/2012 do 30/11/2015
Veb sajt projekta:
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 4 Poljoprivredne nauke, 401 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Oblast strategije: Poljoprivreda i hrana
Oblast istraživanja relevantna za održivi razvoj CG: 10. Šumarstvo
Regionalna fokusiranst: Nije regionalno fokusiran
Apstrakt(na engleskom):
Istraživanja predviđena ovim projektom imaju za cilj da ocijene različitih vrsta autohtonih ektomikoriznih gljiva, radi odabiranja (selekcije) i njihove kasnije upotrebe u proizvodnji mikoriziranih sadnica četinara. Sastavni dio, i polaznu osnovu za rad u okviru ovog projekta predstavljaju istraživanja koja se odnose na rasprostranjenje i ekologiju ektomikoriznih vrsta gljiva u Crnoj Gori. Potrebno je odrediti kompleks ektomikoriznih gljiva za određene šumske zajednice i glavne biljke domaćina, kao i utvrditi distribuciju i učestalost pojavljivanja pojedinih vrsta ektomikoriznih gljiva. Neophodno je imati osnovne informacije o datim šumskim zajednicama, kao što su strukturne karakteristike, stepen očuvanosti i stabilnosti sastojina. Uporednom analizom strukture sastojina i stanja dendroflornih elemenata u kombinaciji sa kompleksom gljiva, naročito kada se radi o simbiontskim vrstama gljiva, može se doći do zaključaka koji su od značaja za bliže poznavanje ekologije čitavog šumskog kompleksa, i odnosa koji vladaju između različitih vrsta orgnizama u njemu.


Učesnici projekta:

Stručno i tehničko osoblje: daliborka.lekic.BTF
Stručno i tehničko osoblje: ilija.vukcevic.BTF
Stručno i tehničko osoblje: jelena.karadzic
Stručno i tehničko osoblje: branislav.vuckovic.BTF
Stručno i tehničko osoblje: branislav.peric
Istraživač: darko.dubak
Istraživač: velibor.spalevic
Istraživač: milic.curovic
Istraživač: jelena.lazarevic