Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja/
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke, 103 Fizičke nauke