Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Fizika nanostruktura/Montenano
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke, 103 Fizičke nauke
Apstrakt:
Ekonomska snaga država se danas mjeri sposobnošću da se ekonomija bazira na znanju, kreativnosti i brzoj implementaciji novih tehnologija u industriju i sferu usluga. S druge strane, nove tehnologije su umnogome zasnovane na razvoju novih, “inteligentnih“ materijala, koji su sve više proizvod širokog kompleksa nauka pod nazivom -nano-. Nanotehnologija značajno unapređuje, čak revolucionarno, mnoge tehnologije i industrijske sektore: informacione tehnologije, energiju, medicinu, bezbjednost, transport, očuvanja životne sredine, proizvodnju i bezbjednost hrane itd. Predloženi projekat je posvećen izučavanju fizičkih osobina nano objekata i rasvjetljavanju fizičkih fenomena koji su obuhvaćeni sa četiri podteme istraživanja: - Vorteksna stanja u Bi2Sr2CaCu2O8+.i emisija THz elektromagnetnog zračenja Bi2Sr2CaCu2O8+(Bi-2212); - Memristori za povećanje fleš – memorije; - Magnetne nano-tačke kao mogući novi nosilac memorije; - Fabrikacija i eksperimentalna studija YBCO (Yttrium Barium Cooper Oxide) filmova nanosenjem na LAO (Lanthanum Aluminum Oxide) substrate korišćenjem PLD (Pulsed Laser Deposition) sistema.