Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: /
Genetički resursi u poljoproivredi i šumarstvu Crne Gore/
Oblast (Frascati):
4 Poljoprivredne nauke, 401 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo