Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Helenska demokratija i Evropa/HEDE
Oblast (Frascati):
6 Humanističke nauke, 603 Filozofija, etika i religija
Apstrakt:
Uključivanje Crne Gore u širu naučno-istraživačku akciju, posvećenu bližoj saradnji politike s humanističkim naukama, kako bi se ostvarili novi uvidi u veze (teorijske, političke i institucionalne) između građanskih prava i demokratije u Evropi, kao i angažovanje naučne dijaspore na unapređenju nauke u Crnoj Gori.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/03/2018
Članovi tima: