Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Istraživanje direktnih i indirektnih tehnoloških zavisnosti u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na poljoprivredu/n/a
Oblast (Frascati):
5 Društvene nauke, 502 Ekonomija i biznis
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/04/2012
Članovi tima: