Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Kvalitet u Istraživanju u Društvenim i Humanističkim naukama/KVIDIH
Oblast (Frascati):
5 Društvene nauke, 509 Ostale društvene nauke, 6 Humanističke nauke, 605 Ostale humanističke nauke
Apstrakt:
Jačanje inovativnosti istraživačkih kapaciteta Univerziteta Crne Gore kroz usaglašavanje sa zahtjevima i trendovima Evropske istraživačke zone; Kreiranje preporuka vezanih za determinate kreiranja kvaliteta i društvenog uticaja kroz istraživanje; Kreiranje Izvještaja i Preporuka o metodama evaluacije kvaliteta u istraživanju u društvenim i humanističkim naukama.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/01/2018
Članovi tima: