Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: / Akronim:
Lokalni plan zaštite životne okoline, za Opštinu Kotor (2019-2023)/LPZŽS - Opština Kotor (2019-2023)
Apstrakt:
Član Multisektorske radne grupe za potrebe izrade sadržaja Nacrta Lokalnog plana zaštite životne sredine . Rješenje potpresjednice Opštine Kotor Ljiljane Moškov (br:01-4835 od 04.04.2018g)
/
/
Početak projekta:
04/04/2018