Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Montenegrin Wearable Robots/MWR
Oblast (Frascati):
2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo, 203 Mašinstvo
Siže projekta:
Razvoj robotike u Crnoj Gori i uključivanje mlađih saradnika i studenata Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta u realizaciji inovativnih ideja iz oblasti humanoidnih robota, umrežavanje sa inostranim naučnicima i prezentiranje rezultata naučnog-istraživačkog rada tokom trajanja projekta na internacionalnim konferencijama i simpozijumima organizovanim od strane COST-a ili dr.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/01/2018
Članovi tima: