Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori/DEMONSTRATE
Oblast (Frascati):
3 Medicinske nauke, 304 Medicinska biotehnologija
Apstrakt:
The average life expectancy has more than doubled since the beginning of the 20th century, and is now approaching the value of 70 years (https://ourworldindata.org/). As this change is present globally, regardless of the level of socio-economic development of the country. Therefore, there is a need for health systems to adapt to the needs of older patients. Carcinoma and Alzheimer's disease (AD) most often occur in the elderly population, which is one of the causes for the increase in their incidence. Colorectal adenocarcinoma (CAC) is one of the leading causes of death from malignant diseases with 1.23 million newly discovered cases per year in the world, while AD is the most common cause of dementia in the elderly, affecting more than 44 million people worldwide. The course of these diseases is often complicated by serious infections. In patients with CAC there is an increased risk of developing infections, especially in the early post-operative period, while AD is often complicated by pneumonia. These are the reasons that put both of the diseases among the leading research priorities in developed countries. In accordance with these trends, the Strategy for the Development of Scientific Research Activity 2017-2021 of the Ministry of Science of Montenegro focuses on the research of chronic diseases whose incidence shows tendency of growth (http://www.mna.gov.me/biblioteka?query=strategije&sortDirection=desc). It is important to point out that some studies showed that the incidence of AD and cancer show inverse correlation - in people with cancer, the incidence of AB is very low, and vice versa - in people with AD incidence of cancer is very low (van der Wilik et al 2018). It is assumed that the same signalling pathways are deregulated in the opposite direction in these two diseases, which points to a common basic mechanism. However, there are no clear explanations of this phenomenon at the molecular level. The main goal of this project is to use the new methods to improve the stratification of CAC patients and patients with AD disease according to the risk for progression of these diseases. This will help assignment of appropriate therapeutic modalities, thereby improve the quality of life, survival rate, decrease of complications and, in some cases could improve the chances for cure.
Siže:
Dužina prosječnog očekivanog životnog vijeka na globalnom nivou se od početka XX vijeka više nego udvostručila, i sada se približava vrijednosti od 70 godina (https://ourworldindata.org/). Kako je ova promjena uticala na sve zemlje, bez obzira na njihov nivo društveno-ekonomskog razvoja, pojavila se potreba da se zdravstveni sistemi prilagode potrebama starijih pacijenata. Kancer i Alchajmerova demencija (AD) najčešće se javljaju upravo u starijoj životnoj dobi, što je jedan od uzroka porasta njihove učestalosti. Naime, kolorektalni adenokarcinom (CAC) je jedan od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti sa 1,23 miliona novootkrivenih slučajeva godišnje, u svijetu, dok je AD najčešći uzrok demencije kod starijih osoba, koji pogađa više od 44 miliona ljudi širom svijeta. Tok ovih bolesti često je komplikovan ozbiljnim infekcijama. Kod pacijenata sa CAC postoji povećani rizik od razvoja infekcija, pogotovo u ranom periodu postoperativnog liječenja, dok je AD često komplikovana pneumonijom. Sve ovo postavilo je obje bolesti među vodeće istraživačke prioritete u razvijenim zemljama svijeta. U skladu sa ovim svjetskim trendom, Strategija za razvoj naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021 Ministarstva nauke Crne Gore (http://www.mna.gov.me/biblioteka?query=strategije&sortDirection=desc) stavlja fokus upravo na istraživanje hroničnih bolesti čija incidenca ima tendenciju porasta. Važno je istaći da su neke studije pokazale da su incidence AD i kancera u inverznoj korelaciji - kod ljudi oboleljih od karcinoma incidenca AD je veoma mala, i obrnuto - kod ljudi obolelih od AD incidenca karcinoma je veoma mala (van der Wilik et al 2018). Pretpostavlja se da su isti signalni putevi deregulisani na suprotan način kod ova dva oboljenja, što upućuje na zajednički osnovni mehanizam, međutim, ne postoje jasna objašnjenja ove pojave na molekularnom nivou.Glavni cilj ovog projekta je da upotrebom novih metoda poboljša stratifikaciju pacijenata oboljelih od CAC i pacijenata oboljelih od AD prema riziku za progresiju ovih bolesti, kako bi se na mnogo precizniji način određivala terapija i time povećale šanse za poboljšanjem kvaliteta života, preživljananjem, smanjenjem komplikacija i u nekim slučajevima izlečenjem.
Rukovodilac:
Početak projekta:
01.04.2019
Tip projekta:
Nacionalni
Naziv programa:
Konkurs za naučno-istraživačke projekte Ministarstva nauke Crne Gore
Ukupna vrijednost:
99538
Članovi tima: