Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: / Akronim:
Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori/DEMONSTRATE/DEMONSTRATE