Informacije o izabranom projektuPovratak na pretragu projekata

Naziv projekta: Primjena biotestova za ispitivanje uzročno posledične veze između zagađivača životne sredine i nivoa toksičnosti zemljišta Zetske ravnice i sedimenata Skadarskog jezera
Akronim: ECOTOX
Institucija nosilac projekta: Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica
Trajanje projekta: od 01/04/2012 do 30/11/2015
Veb sajt projekta:
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke, 106 Biološke nauke
Oblast strategije: Održivi razvoj i turizam
Oblast istraživanja relevantna za održivi razvoj CG: 12. Životna sredina
Regionalna fokusiranst: Centralni region Crne Gore
Apstrakt(na engleskom):


Učesnici projekta:

Istraživač: danijela.sukovic
Stručno i tehničko osoblje: dragana.petrovic
Istraživač: andrej.perovic
Istraživač: svetlana.perovic
Istraživač: sladjana.krivokapic
Istraživač: biljana.vratanica-damjanovic