Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Procjena jodnog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori/
Oblast (Frascati):
3 Medicinske nauke, 303 Nauke o zdravlju
Apstrakt:
Procjena biološkog uticaja jodiranja soli (12-18 mg KI/kg soli) na djecu školskog uzrasta u Podgorici sa posebnim osvrtom na romsku populaciju.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/01/2018
Članovi tima: