Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: / Akronim:
Projekat, Implementacija ISPS Cod-a za Luku Kotor A.D., januar 2015;/ISPS Cod Port of Kotor
/ Rukovodilac:
/
Početak projekta:
21/03/2014
Članovi tima: