Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: / Akronim:
Projekat, Implementacija Plana integriteta; za Luku Kotor A.D., mart 2016;/Plana integriteta - Luku Kotor A.D
/ Rukovodilac:
/
Početak projekta:
01/02/2016
Članovi tima: