Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: / Akronim:
Tankozidni čelični nosači u savremenim građevinskim konstrukcijama/TAČENO 2011
Oblast (Frascati):
2 Tehničko-tehnološke nauke, 201 Građevinarstvo