Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: / Akronim:
Teorijsko i eksperimentalno ispitivanje spregnutih greda sa punom ab pločom i sa spregnutom pločom/TEKSI-SPREGA
Oblast (Frascati):
2 Tehničko-tehnološke nauke, 201 Građevinarstvo
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/01/2019
Ukupna vrijednost:
35000
Vrijednost podrške MNA
35000
Članovi tima: