Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: / Akronim:
Test/test
Projekat učestvuje u programu mentorstva
Da
Mentor:
Lokacija/institucija gdje će se mentoring sprovoditi:
test
Stavovi, vrijednosti i vještine koje student može steći kroz učešće u mentoringu:
Stavovi i vrijednosti
A1.0 – stavoviA1.1 – prilagodjava se promjenama
Vještine
S8 - rad sa mašinama i specijalizovanom opremomS8.0 - rad sa mašinama i specijalizovanom opremom
Prioritetna oblast S3:
Energija i održiva životna sredina
Rok za prijavu:
04.07.2021
Trajanje projekta:
04.06.2021 - 04.06.2025
Uslovi koje student mora da ispunjava za prijavu:
  • test 1
Jezik
  • test
Prijavljeni studenti
Početak projekta:
04.06.2021
Tip projekta:
Nacionalni
Ukupna vrijednost:
22356555