Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - podsticanje učešća u H2020 i COST
Naziv projekta: / Akronim:
Unapređenje prenosnog sistema regionalnih granica pomoću tehnologije inteligentnih tržišta/TRINITY
Oblast (Frascati):
2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo
Apstrakt:
Transmission system enchancement of regional borders by means of intelligent market technology
Siže:
Razvoj softverskih rješenja koja će olakšati formiranje jedinstvenog tržišta električne energije na nivou Jugoistočne Evrope uzimajući u obzir savremene trendove u oblasti obnovljivih izvora energije i njihovu integraciju u elektroenergetske sisteme.
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/05/2020
Naziv programa:
H2020 – EU.3.3.4. – A single, smart European electricity grid
Ukupna vrijednost:
20000
Vrijednost podrške MNA
20000
Članovi tima: