Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - podsticanje učešća u H2020 i COST
Naziv projekta: / Akronim:
Unapređivanje istraživačke infrastrukture i mjernih tehnika za testiranje brzih ''state-of-the-art'' LHC-HL vremenskih detektora/INFRASTimeDet
Oblast (Frascati):
1 Prirodne nauke
Siže:
Cilj projekta je: infrastrukturni sa transferom tehnologija; naučno-istraživački; naučno-tehnološko-inovacioni; edukativni; jačanje internacionalizacije istraživanja naučnika UCG, bolja pozicioniranost vidljivosti istraživanja kroz proširivanje postojećih međunarodnih partnerstava
Rukovodilac:
Početak projekta:
01.05.2020
Naziv programa:
CERN RD50
Ukupna vrijednost:
36000
Vrijednost podrške MNA
20000
Članovi tima: