Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Unaprjeđenje naučnoistraživačkih kapaciteta na programu pravnih klinika na Pravnom fakultetu /
Oblast (Frascati):
5 Društvene nauke, 505 Pravo