Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: /
Uticaj pandemije COVID-19 na kontrolu bolesti, mentalno zdravlje i kvalitet života pacijenata oboljelih od dijabetes melitusa tip 2/
Oblast (Frascati):
3 Medicinske nauke, 303 Nauke o zdravlju
Rukovodilac:
Ukupna vrijednost:
41300
Vrijednost podrške MNA
35000
Članovi tima: