Informacije o izabranom projektu

Program:
Ministarstvo nauke - Naučnoistraživački projekti
Naziv projekta: /
Vidovi održivog turizma u NP Skadarsko jezero - u funkciji privrednog aktiviranja prirodnih i kulturnih resursa/
Oblast (Frascati):
5 Društvene nauke, 509 Ostale društvene nauke