E.g., 01/24/2021

Podrška preduzećima u borbi sa COVID-19 digitalizacijom i digitalnim plaćanjem /

Datum početka: 15 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Nacionalna platforma za telemedicinu, Centralno Evropska Inicijativa (CEI) /

Datum početka: 07 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije / BIOUGALJ

Datum početka: 01 Maj 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac: