E.g., 11/26/2020

Procjena jodnog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori / PJSRSPPCG

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 3 Medicinske nauke
Rukovodilac:

Nove perspektive humanističkih nauka / NPHN

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 6 Humanističke nauke
Rukovodilac:

Procjena zdravstvenog rizika u opštini Pljevlja na osnovu podataka dobijenih iz humanog biomonitoringa / PROPHUB

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 3 Medicinske nauke

Osnivanje centra za procjenu autentičnosti meda / MedExLab

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 4 Poljoprivredne nauke