E.g., 03/29/2023

Kvalitet električne energije u elektrodistributinim mrežama u uslovima povećanog korišćenja električnih automobila – međusobna zavisnost / KVAELMOB

Datum početka: 01 Decembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u priobalnom moru Crne Gore / PROMIS

Datum početka: 01 Novembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Uzajamno dejstvo superprovodnosti i magnetizma u 2D materijalima i njihovim heterostrukturama /

Datum početka: 01 Novembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Uticaj informacionih tehnologija na uspješno poslovanje u Crnoj Gori / UITUPCG

Datum početka: 01 Novembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac: