E.g., 04/14/2024

Genetski faktori: Uticaj na terapijski odgovor na antipsihotike kod pacijenata oboljelih od šizofrenije / GF-TRAPS

Datum početka: 02 Decembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 3 Medicinske nauke
Rukovodilac:

Biokontrolni agensi za prevenciju i tretman biljnih patogena / BIOKONTROLA

Datum početka: 02 Decembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Kvalitet električne energije u elektrodistributinim mrežama u uslovima povećanog korišćenja električnih automobila – međusobna zavisnost / KVAELMOB

Datum početka: 01 Decembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Uticaj informacionih tehnologija na uspješno poslovanje u Crnoj Gori / UITUPCG

Datum početka: 01 Novembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac: