E.g., 06/09/2023

Unapređenje dijagnostike COVID-a-19 kod ljudi i životinja u Crnoj Gori kroz "Pristup jednog zdravlja" /

Datum početka: 15 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 3 Medicinske nauke
Rukovodilac:

Podrška preduzećima u borbi sa COVID-19 digitalizacijom i digitalnim plaćanjem /

Datum početka: 15 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Nacionalna platforma za telemedicinu, Centralno Evropska Inicijativa (CEI) /

Datum početka: 07 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac: