E.g., 07/24/2024

Podrška preduzećima u borbi sa COVID-19 digitalizacijom i digitalnim plaćanjem /

Datum početka: 15 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Kreiranje podsistema zvanične statistike za potrebe istraživanja pandemije COVID-19 /

Datum početka: 15 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

3DP istraživanje i inovacije za COVID-19 /

Datum početka: 15 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac: