E.g., 02/27/2024

Kreiranje podsistema zvanične statistike za potrebe istraživanja pandemije COVID-19 /

Datum početka: 15 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

3DP istraživanje i inovacije za COVID-19 /

Datum početka: 15 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Unapređenje dijagnostike COVID-a-19 kod ljudi i životinja u Crnoj Gori kroz "Pristup jednog zdravlja" /

Datum početka: 15 Jul 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 3 Medicinske nauke
Rukovodilac: