E.g., 02/28/2020

Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope / CLIO MAP

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 6 Humanističke nauke
Rukovodilac:

Jačanje akademskog integriteta - interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju / SAI

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Skrining hemijskih indikatora i molekularnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u medicini i farmakologiji / ShellMED

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac: