E.g., 02/07/2023

Matematički modeli kolektivnih kretanja: distribuirano upravljanje i optimizacija / MMKK-DUO

Datum početka: 01 Maj 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Istraživanje beskućništva u Crnoj Gori / IBCG

Datum početka: 01 Maj 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Priprema End-of-waste Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada / PEKO

Datum početka: 01 Maj 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Zaštita podataka i digitalna forenzika u Crnoj Gori / DFDSM

Datum početka: 01 April 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac: