E.g., 08/14/2020

The European Marine Observation and Data Network project / EMODnet

Datum početka: 01 Mart 2013
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Mapiranje morskih pećina i potencijalnih staništa za ugroženu vrstu - morsku medvedicu (potez Budva-Bar) /

Datum početka: 01 Januar 2013
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Low EMF Exposure Future Networks / LEXNET

Datum početka: 01 Novembar 2012
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke