E.g., 11/29/2023

Matematički modeli kolektivnih kretanja: distribuirano upravljanje i optimizacija / MMKK-DUO

Datum početka: 01 Maj 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Istraživanje beskućništva u Crnoj Gori / IBCG

Datum početka: 01 Maj 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Priprema End-of-waste Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada / PEKO

Datum početka: 01 Maj 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Genetski i genomski diverzitet vinove loze u Crnoj Gori /

Datum početka: 01 Maj 2020
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 4 Poljoprivredne nauke
Rukovodilac: