E.g., 06/28/2020

Osnivanje centra za procjenu autentičnosti meda / MedExLab

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 4 Poljoprivredne nauke

Vještačka inteligencija za podršku konceptu person-centred care u neurohirurgiji / AI4NeuroPCC

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac:

Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori / SKIDPUCG

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac: