E.g., 10/19/2021

Stvaranje prava - pravni, ekonomski, sociološki i filosofski aspekti donošenja pravne norme u pravnom sistemu Crne Gore /

Datum početka: 01 April 2012
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke

Unapređenje tehnologije gajenja i konzervisanja kukuruza za silažu u ravničarskom i dolinskom području Crne Gore /

Datum početka: 01 April 2012
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 4 Poljoprivredne nauke
Rukovodilac:

UTICAJ ANTROPOGENOG FAKTORA NA ŽIVI SVIJET U PRIOBALNOM AKVATORIJUMU CRNOGORSKOG PRIMORJA /

Datum početka: 27 Mart 2012
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Istraživanje mogućnosti korišćenja novih smješa topitelja u metalurgiji čelika / IMKNTMČ

Datum početka: 21 Mart 2012
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 2 Tehničko-tehnološke nauke
Rukovodilac: