E.g., 10/19/2021

Primjena Bolonjske deklaracije u Crnoj Gori u svijetlu evropskih integracija /

Datum početka: 01 Mart 2012
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 5 Društvene nauke
Rukovodilac:

Robust Adaptive Topology Control / RATC

Datum početka: 01 Mart 2012
Rukovodilac:

Pan-European monitoring of Great Cormorant / CorMan

Datum početka: 01 Februar 2012
Rukovodilac:

Towards COast to COast NETworks of marine protected areas - CoCoNet / CoCoNet

Datum početka: 01 Februar 2012
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac: