E.g., 08/15/2020

Memristori od nanočestice do uređaja (Memristive Nanoscale phenomena: from single nanoparticle to scalable devices) / MEMNAP

Datum početka: 01 Novembar 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac:

Skrining hemijskih indikatora i molekularnih biomarkera u morskim školjkama i ribama sa primjenom u medicini i farmakologiji / ShellMED

Datum početka: 01 April 2019
Oblast istraživanja i razvoja – Frascati: 1 Prirodne nauke
Rukovodilac: