Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Analiza sistema za izradu elektronskog portfolia i predlog nadogradnje za potrebe nastavnog procesa
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Zbornik radova sa VII međunarodnog naučno-stručnog skupa „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje“
URL do publikacije: http://www.iteo.rs.ba/sr/iteo2015_zbornik_radova
Kategorija publikacije:
Kategorija publikacije:
Stranica: 96-102
Koeficijent publikacije - K : 4.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2015
Izdavač: Panevropski univerzitet „Apeiron“
Apstrakt: U ovom radu će biti riječi o elektronskom portfoliu i njegovim prednostima kada je u pitanju proces nastave i učenja. Detaljna analiza sistema za izradu elektronskog portfolia koja je predstavljena u radu služi u svrhe odabira najpogodnijeg za nadogradnj
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi autor - marija.lekic
Prvi koautor - zoran.avramovic