Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Analiza sistema za izradu elektronskog portfolia i predlog nadogradnje za potrebe nastavnog procesa
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova sa VII međunarodnog naučno-stručnog skupa „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje“
Izdavač
Panevropski univerzitet „Apeiron“
Godina
2015