Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Anti-fascism and Montenegrin identity since 1990
Naziv časopisa / zbornika / monografije: History
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučni rad u periodičnoj publikaciji u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: str. 578-590
Koeficijent publikacije - K : 5.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI: 6 Humanističke nauke, 601 Istorija i arheologija
Godina: 2012
Izdavač: Journal of Historical Association
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi autor - nebojsa.cagorovic