Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Children’s health risk assessment based on the content of toxic metals Pb, Cd, Cu and Zn in urban soil samples of Podgorica, Montenegro
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Vojnosanit Pregl ISSN 0042-8450, vol 72, broj 9
Izdavač
Uprava za vojno zdravstvo MO Srbije
Godina
2015