Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Denoising of Sparse Images in Impulsive Disturbance Environment
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Multimedia Tools and Applications
Izdavač
Springer US
Godina
2017