Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Effect of microbiological and technological parameters on montenegrin red wines quality
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Book of Proceedings - VI International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", Jahorina, Bosna i Hercegovina
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučni rad u periodičnoj publikaciji u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: pp. 260-266. (2015)
Koeficijent publikacije - K : 2.00
Kategorija rezultata rada:
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2015
Izdavač: Agrosym 2015
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže: Savović, Ana; Košmerl, Tatjana

Autori:

Koautor - vesna.maras
Koautor - milena.mugosa
Koautor - anita.gazivoda
Koautor - jovana.raicevic
Koautor - vesna.kodzulovic
Prvi autor - sanja.sucur